ข่าวสาร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแจกพันธุ์ไม้กล้าไม้

กรมป่าไม้ เปิดให้ประชาชนขอรับ "กล้าไม้พันธุ์ดี" ฟรีทั่วประเทศ

"กรมป่าไม้" จัดกล้าไม้พันธุ์ดี 79.9 ล้านกล้า ให้ประชาชนขอรับได้ฟรี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยขั้นตอนขอรับไม่ยุ่งยาก เพื่อผลักดันให้ประชาชนร่วมกันปลูกต้นไม้

นางนันทนา บุณยานันต์ โฆษกกรมป่าไม้ กล่าวว่า ในปี 2563 กรมป่าไม้ โดยส่วนเพาะชำกล้าไม้ สำนักส่งเสริมการปลูกป่า ได้จัดเตรียมเพาะชำกล้าไม้ไว้สำหรับแจกจ่ายให้กับประชาชนจำนวนกว่า 79.9 ล้านกล้า เช่น ไม้สัก พะยูง มะค่าโมง ประดู่ ยางนา มะฮอกกานี ตะเคียน ทอง แดง กระถินลูกผสม กฤษณา ฯลฯ โดย นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ ได้เน้นย้ำว่า กล้าไม้ที่จำนำแจกจ่ายให้ประชาชนนั้นจะต้องเป็นกล้าไม้ที่แข็งแรง มีขนาดเหมาะสมกับการปลูก

อัพเดตเมื่อ 2 ปีที่แล้ว