ข่าวสาร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปลูกป่าประชาอาสา

กรมป่าไม้ เชิญชวน ปชช. “ปลูกป่าประชาอาสา” เพื่อฟื้นฟูป่าไม้ทั่วประเทศ

กรมป่าไม้ เชิญชวน พี่น้องประชาชน “ปลูกป่าประชาอาสา” ทั้งร่วมกันปลูก ร่วมกันฟื้นฟู พื้นที่ที่ถูกไฟป่าเผาผลาญ รวมทั้งดูแลรักษา เพื่อเป้าหมายให้เกิดความรู้สึกการหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ขณะเดือน พ.ค. เจรียมแจกกล้าไม้ทั่วประเทศ 10 ล้านกล้า

“การปลูกป่า” ที่ได้มากกว่า “ป่า” แต่การมีส่วนร่วมจะเกิดความรักและหวงแหนต้นไม้ที่ตนเองปลูก ดูแลรักษา ตลอดจนได้รับประโยชน์จากป่าที่ปลูก 

อัพเดตเมื่อ 2 ปีที่แล้ว